Privatumo politika

Privatumo politika

1.  Pardavėjas saugo ir gerbia elektroninės parduotuvės klientų privatumą.

2. Pirkėjas, užsakydamas prekes atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.

3. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

4. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo el. pašto adresas būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu ar, kad jo telefono numeris būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi informuoti apie tai Pardavėją, iš Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka nurodyto el. pašto adreso išsiųsdamas pranešimą el. pašto adresu, 10 punkte nurodytu Pardavėjo rekvizituose.

5. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo e-parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių 2.5. punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais.

6. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

7. Pardavėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politikos nuostatas. Bet kokie Privatumo politikos pasikeitimai bus skelbiami ir viešai matomi elektroninėje parduotuvėje www.spalvunamai.lt. Tolimesnis naudojimasis Pardavėjo elektroninės parduotuvės www.spalvunamai.lt paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi tarp Pardavėjo  ir Pirkėjo iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Duomenų tvarkytojai:

elektroninės parduotuvės valdytojas

AB "Lietuvos paštas". Perduodama informacija reikalinga siuntų pristatymui.

UAB "Omniva LT". Perduodama informacija reikalinga siuntų pristatymui.